Ahmet Güven’den Açıklama

Eğitim Birsen İskenderun Temsilciliği başkanı olarak seçilen arkadaşımızın görevi bıraktığını öğrendik. Geçen yıl yapılan ve secime katılan üyelerin yarıya yakınının desteğini alan bir liste olarak, açıklama yapmayı bize verilen oyların sorumluluğu olarak görüyoruz.
İstişare kültürünü benimsiyoruz deyip” İstişarede hayır vardır” sözünü sadece lafta kullananların böyle önemli bir kararı verirken, kendi yönetim üyelerinin ve belirledikleri delegelerin dahi haberinin olmaması ve bunu bir kısa mesajla üyelerine duyurmaları ne kadar doğrudur?
Yönetim listesinde başkan önemlidir. Üyelerin başkana oy verdiği unutulmamalıdır. Başkan istifa etmişse tekrar seçim yapılması daha doğru değil midir? Daha önceki dönemlerde yönetimin istifasında atamayla göreve gelmeyi kabul etmeyip illa seçim olsun diyenlerin şimdi “Tüzükte böyle bir şey yok atama olacak “ demelerini tüm üyelerimizin takdirlerine sunuyoruz. O gün tek liste olarak onaylanacak atamanın bugün neden bir korkuya dönüştüğünü anlayamıyoruz.
İstifa haberinden bugüne kadar geçen süre zarfında görüşmelerimiz neticesinde tekrar seçim yapılmayacağı ve İskenderun temsilciliğine genel merkez tarafından mevcut yönetim içinden atama yapılacağı anlaşılmıştır. Atama yapılırken İskenderun’daki hassas dengelerin iyi düşünülmesi gerekmektedir. Sendika genel merkezine tepki olsun diye yüzlerce üyeyi sendikadan istifa ettirerek sendikaya zarar veren anlayışın iyi düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Mevcut yönetim içinden atanan başkan kim olursa olsun;
1- Öncelikle sendika içerisindeki barışı sonra diğer eğitim paydaşlarıyla olan barışı sağlaması gerekmektedir.

2-Bu sendikaya gönül vermiş insanları hiçe sayıp telefonlara bile bakmayan bir yönetim anlayışından vazgeçilmelidir.

3-Sendikacılık; Üyelerinin her türlü sıkıntılarında yanında olmaktır. Bazı tanıdık eş, dost işyerleriyle alış veriş protokolü yapmak, ve idareci atamak değildir.

4- Sadece dar bir çerçevede kalan arkadaş grubunun işlerini takip edip diğer üyelerin sıkıntıları ile ilgilenilmemesi yanlış bir tutumdur.
Sendikamızdaki kan kaybı yukarda saydığımız yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için yapılan hatalardan bir an evvel dönülmesi elzemdir.
Özellikle Ülkemizin geçmiş olduğu böyle bir dönemde daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Hem sendika içinde hemde diğer sendikalar ve eğitim paydaşları ile birlikte BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE’yiz
Daha önceden yapılan yanlışları söylememize rağmen düzeltilmemiştir. Bundan sonra yanlışları her platformda dile getireceğiz.” Kol kırılır, yen içinde kalır” anlayışı bitmiştir.