Arsuz MEB’den Açılış Toplantısı

Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Düşünce Akademisi tanıtım ve açılış toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan DÖNMEZ Başkanlığında yapılan toplantıya Akademi bünyesinde görev alacak Şube Müdürü, Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Öğretmenler katıldı.
Düşünce Akademisi çatısı altında Arsuz İlçesinde eğitimin kalitesini artırmak,
düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür, manevi değerler ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamak amaçlanmış bu amaçlara ulaşmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel tüm faaliyetlerin Düşünce Akademisi bünyesinde yapılması kararlaştırılmıştı