Banka’da Hesabı Olanlara Müjde

Prof. Dr. Kızılot, banka mevduatı, döviz tevdiat hesabı faizleri ve repo gelirlerine, gelir vergisi ödenmeyeceği müjdesini verdi

Yeni yılla birlikte faiz, repo, bono ve tahvil gibi tasarruf araçlarının vergi durumu merak edilirken, bankalarda mevduat hesabı olanlara müjdeli haber geldi. Maliye ve vergi uzmanı Prof. Dr. Şükrü Kızılot, 2014’te elde edilen banka mevduat faizi, döviz tevdiat hesabı faizleri ve repo gelirlerinin, tutarı ne olursa olsun, vergi dairesine beyan edilmeyeceğini ve gelir vergisi de ödenmeyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Kızılot şöyle devam etti:
“Faiz ödemelerinden sadece yüzde 15 stopaj (vergi kesintisi) yapılacak. Stopaj oranı 6-12 ay vadeli mevduat faizlerine yüzde 12, 12 aydan uzun vadeli mevduat faizlerinde yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu uygulama, aksine bir yasa değişikliği olmadığı takdirde, 31.12.2015 tarihine kadar devam edecek.”

Off-shore sınırı 1400 TL

Off-shore hesaplarının faizlerine ilişkin açıklamalar da yapan Kızılot, “Bu faizler, stopaja tabi olmadığı için, Türkiye’de beyan edilmesi gerekiyor.
2014 yılında, off-shore bir ülkedeki banka hesabından faiz geliri elde edilmesi durumunda, yıllık faiz gelirinin TL karşılığı 1.400 TL’ye kadar ise beyanname verilmeyecek. Aşması durumunda, beyanname verilecek” şeklinde konuştu.

Şirket ortaklarına 290 bin TL sınırı

ŞÜK­RÜ Kı­zı­lot, 2014 yı­lın­da el­de edi­len ve yak­la­şık 290 bin TL’­ye ka­dar olan li­mi­ted şir­ket kâr pa­yı ya da ano­nim şir­ket te­met­tü ge­li­ri­ne ver­gi öden­me­ye­ce­ği­ni kay­det­ti. Kı­zı­lot şöy­le de­vam et­ti: “Ne­de­ni­ne ge­lin­ce, 2014 yı­lı ver­gi ta­ri­fe­si­ne gö­re, 289 bin 600 TL’­ye ka­dar olan kâr pa­yı için, öde­ne­cek ver­gi çık­mı­yor. Bu­nun al­tın­da kâr pa­yı alan­lar ise, be­yan­na­me ver­dik­le­rin­de, 1 TL ver­gi öde­me­ye­cek­le­ri gi­bi, üs­te ver­gi ia­de­si ala­cak­lar.”banka