Çelik-İş, İşçi Kıyımına Karşı Açlık Grevine Gidiyor!

Çelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Demir, OYAK ve İSDEMİR Yönetimi adına bazı vardiya amirlerinin tehditle, işçilerin Çelik-İş Sendikası’ndan istifa ettirilip, Türk Metal Sendikası’na üye yapıldığını iddia etti.

İşte o basın açıklamasının tam metni:

İsdemir’de Türk Metal Sendikası ile yapılan mücadelede, Çelik-İş Sendikası gerekli çoğunluğu sağlayan ve 03 Eylül 2014 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına YETKİ başvurusunda bulunan tek sendikadır.

 

Türk Metal Sendikasının çoğunluğu olmadığı ve yetkiye başvurmadığı halde, OYAK ve İSDEMİR ile işbirliği içinde sendikasız bir süreç yaratarak 800 civarı çalışanın çıkışına ve onların mağdur olmasına sebep olmuştur. Halbuki yeterli çoğunluğu elde edemediği halde yetkiye başvurmayan bir sendikaya düşen görev, çalışanların mağdur olmaması adına o iş yerinden çekilmektir. Ancak Türk Metal Sendikası çalışma hayatında bu erdemliği gösterecek bir sendikal anlayışa asla sahip değildir. Bu Sarı Sendikal anlayışı emek ve emekçiler adına lanetliyoruz.

 

OYAK ve İSDEMİR yetki başvurumuza 29 gün kala İsdemir Norm kadrosunda olmayan “ Vardiya Amir Yardımcısı ” unvanı ile 330 personelin alınması sonucu konu İş Mahkemesi’ne intikal etmiş olup, dava devam etmektedir. Bu davada davacı Çelik-İş Sendikası davalı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. İsdemir ve Türk Metal Sendikası Asli müdahil değildir,  yalnız Fer’i Müdahildir.

 

Yasal anlamda Yüce Mahkemenin kararı sonuçlanmadan bu süreç içinde Çelik-İş Sendikası’nın dışında başka bir sendikanın yetki alması asla söz konusu değildir.

 

Mevlüt YILDIZ, Uğur ÇOLAK, Turgay KOLUŞ, Göktürk YAYLACI, Fatih ORHAN ve Hüseyin BAYAR isimli Vardiya Amirleri OYAK ve İSDEMİR yönetimi adına İşletme sahasında çalışanları ekmeğiyle tehdit ederek ve baskı yaparak, Çelik-İş Sendikasından istifa ettirtip Türk Metal Sendikası’na üye yapıyorlar. Bu tehdit ve baskılar çalışanların örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldırdığı için TCK madde 118’e göre bir suçtur. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız.

 

Milli Savunma Bakanlığı’na ve dolayısıyla Türk silahlı Kuvvetlerine bağlı OYAK gibi bir kurumun tarafsızlık ilkesi içinde hareket etmesi gerekirken HAK-İŞ KONFEDERASYONU’ nu ve bağlı ÇELİK-İŞ SENDİKASI’ nı hedef alarak Türk Metal Sendikası yanlısı bir tutum sergilemesi fevkalade üzücüdür.

 

OYAK ve İSDEMİR yönetiminin bu tutum ve anlayışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’na, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na, Milli Savunma Bakanı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na, bütün siyasi partilerin değerli Genel Başkanlarına, Milletvekillerine, Belediye Başkanlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli Başkanlarına, değerli Yerel ve Ulusal Basın Kuruluşlarına ve Kamuoyuna bu sorunu kutsal bir görev olarak taşıyacağız. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde İsdemir’de ki işçi kıyımları ile ilgili bir araştırma komisyonunun kurulması için gerekli başvurumuzu da yapacağız.

 

Hatay bölgemizin hassasiyeti dikkate alındığında, bu tehdit ve baskılara eğer son verilmez ise olabilecek her türlü olayların sorumluluğu OYAK ve İSDEMİR yönetimi ile beraber Türk Metal Sendikası’na ait olacaktır.

 

 

Çelik-İş Sendikası olarak İsdemir’de 19 aydan beri devam eden sendikal mücadele sürecinde çalışanların sendikal tercihlerine karşı yapılan her türlü etik dışı davranışlar ile tehdit ve baskılara rağmen her zaman ihtiyaç duyduğumuz Ülke ve Bölge Barışına olan hassasiyetimizi dikkate alarak sorumlu sendikacılık anlayışından asla taviz vermedik. Her zaman Endüstriyel ilişkilerde diyaloğa önem verdik ve hep barış dilini kullandık.

 

OYAK ve İSDEMİR yönetimini uyarıyoruz! Bu tehdit ve baskılar son bulmadığı ve  işçi kıyımları devam ettiği takdirde, iş akidleri fesih edilerek mağdur edilen çalışanlar adına 30 Mart 2015 saat 08:00’de tarihinde açlık grevini başlatacağız.

 

ÇELİK-İŞ SENDİKASI

İSKENDERUN ŞUBE YÖNETİM KURULU