Defne Belediyesi’nde İş Sağlığı Güvenliği

YAMAN: İş sağlığı ve güvenliği vazgeçilmez önceliklerimizden biridir.

İş sağlığı ve güvenliği haftası nedeni ile bir açıklama yapan Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman “ iş sağlığı ve iş güvenliği vazgeçilmez önceliklerimizden biridir” dedi.

Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “İş Sağlığı ve Güvenliğinin çalışma hayatındaki önemi ve önceliğine büyük önem veren yerel yönetim anlayışı ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin geliştirilmesi ve olası iş kazalarını önlemeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sanayi ve Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte yeterli önlemlerin alınmaması durumunda çalışanların sağlığını ve güvenliğinin tehdit eden sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. İşçi sağlığı ve iş İş Güvenliği çalışmalarında öncelikli amacımız çalışanların sağlığını korumaktır.

Ülkemizde ;

Her altı dakikada 1 iş kazası meydana gelmekte, Her iki buçuk saatte 1 çalışan sakat kalmakta, Her 6 saatte 1 çalışan ölmektedir.

ILO verilerine göre ülkemizde ölümlü iş kazası oranı İngiltere’den 15 kat daha fazladır. Bu verilerden yola çıkarak 31 Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği oluşan Belediyemizde hangi biriminde hangi görevi yürütmekte mükellef olursa olsun işçilerimizin tamamının iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak temel hedefimiz olmuş; iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak, çalışma hayatında güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı hizmeti satın alınmış, idaredeki riskleri değerlendirerek, acil durum eylem planı hazırlanmıştır. İdaremizde çalışan işçilere kişisel koruyucu malzemeleri dağıtılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilerek işçilerimizin bilinçli bir şekilde görev yapmalarına ışık tutulmuştur. İşçilerimiz periyodik olarak sağlık taramasına tabi tutulmuşlardır. Olası bir yangın bir yangın riskine karşın yangın tatbikatı ve eğitimi verilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerine göre oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 3 ayda bir toplanarak işçilerimizle ilgili alınacak önlemler değerlendirilmektedir. Defne Belediyesi olarak 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanan bu günlerde, İşçilerimizle kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamını hep beraber paylaşmak dileği ile işçilerimizin alın teri kurumadan emekleri karşılığını bulsun çaba sarf ediyoruz” dedi.