İKEM Koleji’nde GİGLA Farkı

İKEM’DE GENÇLER GELECEĞİNİ “GİGLA” İLE TASARLIYOR

İKEM Koleji Girişimci Genç Liderler Akademisi Eğitmeni Ahmet Hamdi Bedir; 21. yüzyılın ihtiyacı olan bireylerin, çevrelerindeki sorunları ve ihtiyaç alanlarını gözlemleyebilen, fikir üretebilen, bunları uygulamaya geçirebilen, risk alabilen girişimci bireyler olduğunu ifade etti. Bu nedenle gençlerin okul yaşantıları boyunca akademik bilgi edinmesinin, sanat ve spor alanlarında beceri kazanmasının yanı sıra girişimcilik ve liderlik becerilerini de kazanmasının onları üniversite ve iş hayatına hazırlamada önemli bir rol oynadığını belirtti.

GİGLA eğitim Koordinatörü Bedir; İskenderun İKEM Koleji olarak Akademik danışmanlık aldığımız Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından geliştirilen “GİGLA” Girişimci Genç Liderler Akademisi” programının 2016-2017 yılından itibaren lisemizde uygulanacağını ifade etti. GİGLA Eğitmeni Ahmet Hamdi Bedir; bu Programın amacının lise öğrencilerinin 21. Yüzyıl becerilerini güçlendirerek onları üniversite ve iş hayatına özyönetimi yüksek, inovatif düşünebilen, girişimci, yaratıcı, çözüm üretebilen bireyler olarak hazırlamak olduğunu söyledi.

GİGLA Eğitim Koordinatörü Ahmet Hamdi Bedir İskenderun İKEM Koleji olarak bu programla; gençlerimizi “ problem çözme, işbirlikçi çalışma, eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik “ gibi 21. Yüzyıl becerileriyle donatarak, onların ülkemizin ihtiyacı olan birer Girişimci Genç Liderler olmasını hedeflediklerini ifade etti. Bedir ayrıca bu programla patent sayısı ve genç girişimci sayısı alanında Dünyada oldukça gerilerde olan ülkemizin ön sıralarda olmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

İKEM Koleji GİGLA Eğitim Koordinatörü Ahmet Hamdi Bedir; “son olarak İskenderun İKEM Koleji olarak eğitimde iyi örnekleri, farklı ve yeni uygulamaları okulumuzda hayata geçirerek hem bölgemizin eğitim kalitesini artırmayı hem de ülkemize bu yolla katma değer oluşturmayı görev biliyoruz.” dedi.