İl Sağlık’tan Hasta Hakları Üzerine Açıklama

Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden Hasta Hakları üzerine açıklama

Sadece insan olunmasından dolayı doğuştan bazı haklar kazanılarak dünyaya adım atılmaktadır. Bu insan haklarından en önemlilerden biri olan yaşama hakkı sağlıklı olma unsuru olmadan gerçekleşemez. Sağlıklı olmanın sağlanabilmesi de buna yönelik verilebilecek hizmetler ile mümkün olabilmektedir. Sağlıklı olmak tüm insanlar için vazgeçilmez ve en önemli değerlerden biridir. Varlığında anlayamadığımız bu değer kaybedince anlaşılmakta ve tekrar kazanıldığında mutlu ve huzurlu yaşam için ne kadar önemli payı olduğu fark edilmektedir.

Sağlıklı olmak sağlığını geliştirmek ve sağlığa yönelik olumsuzluklardan korunarak yaşamı sağlıklı bir şekilde sürdürmek doğal bir insan hakkıdır. Sağlığın yitirilebilir ve sağlık hizmeti almanın gerekliliği dikkate alındığında sağlık hizmetinin alınması sırasında insanların yararlandığı haklar “Hasta Hakları” olarak değerlendirilmektedir.

Hasta Hakları uygulaması ile yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan problemlerin önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun bir biçimde insan hak ve onuruna yakışır bir şekilde sunulması, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitimi hedeflenmiştir.

1998 yılında 26 Ekim Hasta Hakları Günü olarak kabul edilmiş ve hasta haklarının gündeme getirilmesi hedeflenmiştir. İlimizde hasta hakları uygulamalarının koordine edilmesi ve denetlenmesi amacı ile Sağlık Müdürlüğü bünyesinde il koordinatörlüğü ile birlikte ilimizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta iletişim birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler; kamu hastaneleri (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri dâhil), toplum sağlığı merkezleri, özel hastaneler, özel poliklinikler ve özel tıp merkezleri ile üniversite hastanesinde oluşturulmuş olup güncel sayımız 63’ tür. Hasta hakları ile ilgili başvurular internet üzerinde https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ web sayfasında bulunan bölümü doldurmak suretiyle veya ilgili sağlık tesisinde bulunan Hasta İletişim Birimlerine başvurarak standart formun doldurulması ile yapılabilmektedir. Hedef, sorunun anında ve yerinde çözülmesi olup çözüm bulunamadığında Hasta Hakları kurullarına sevk edilmek suretiyle soruna çözüm aranmaktadır.

İlimizde biri Antakya’da diğeri İskenderun’da olmak üzere iki adet Hasta Hakları Kurulu bulunmaktadır. Hasta Hakları kurullarına sevk Hasta İletişim Birimleri tarafından yapılmaktadır. Hasta Hakları ve hastanın sorumlulukları ile ilgili bilgiler sağlık kuruluşlarında okunabilir bir şekilde kişilere sunulmaktadır. İlimiz sağlık kurum ve kuruluşlarında “Bilinçli Hasta, Sağlıklı Toplum” ilkesi doğrultusunda vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunma, hasta memnuniyetini en üst seviyelere çıkarma hedef ve gayreti içerisinde önümüzdeki süreçte de hizmet vermeye devam edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.” açıklamasında bulundu.