Işık Şener Yazdı…

Hatay Büyükşehir Belediyesi’ nin son meclis toplantısında İskenderun için önemli kararlar alındı ve onlarca yıl kimsenin çözemediği bir Feyezan Kanalı Projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve haklı olarak Seyfi Başkan’da yaşıyor.
Bu proje gerçekten önemli ve gerçekten İskenderun’un yüz karası olan bir kanalı yaşam alanına çevirmek İskenderun’ da Seyfi Başkan ‘ın adını altın harflerle yazdırması demektir. Tıpkı Yusuf Civelek’ in su projesini yaptığı gibi!
Fakat dikkat çekilmesi gereken husus 55 Milyon TL gibi bir ek bütçenin İskenderun Belediyesine borç verilmesi. Bu para hibe, hediye asla değildir. Bu para hizmet ve ödeme politikasının iyi ayarlanması gerekmektedir.
55 Milyon TL’ yi har vurup harman savurmamak ve tasarruflu şekilde kullanılması gerekmektedir. Çünkü bu borç İskenderun’ da su abonesinden işyeri sahibine kadar vergi veren tüm halkın borcu olacaktır.
Yani bu para İskenderun Belediyesi’ ne emaneten verdiği kısır döngülü bir paradır.
Hatay’ da 15 ilçenin 5 yıllık toplam harcadığı paraya eş değerdir hatta üstündedir!
İskenderun Belediyesi Mart ayından itibaren irili ufaklı ihaleler ile yatırımcılara ve halka en önemli hizmeti vermenin peşindedir şüphesiz fakat önemli bir husus şu ki İskenderun yıllık bütçesinin sadece %10′ u kadar Doğrudan Temin İhaleleri ile harcama yapması kanunda önemli bir maddedir.
Ve aynı kanun “Doğrudan Temin İhalesi” başlıca sebebinin ani borçlanmanın yaratacağı sıkıntılar gidermek için yapılan ihalelerdir yani keyfi değildir ve yine aynı kanunda yazan maddeye göre her müdürlük (örneğin özel kalem) Belediye’ye ayrılan %10’luk bütçeyi aşamaz.
Yani bir müdürlük %5, diğer müdürlük %15 olamaz.
Şeffaf Belediyecilik adına merak ederek ve yine hiçbir imada bulunmadan sormak, özellikle kamuoyunda oluşan bu merakı gidermek için Belediyemizden Mart-Eylül ayları arasındaki bu %10′ luk Doğrudan Temin İhalesi aşılmış mı? Yoksa aşılmamış mı? paylaşılmasını istiyorum.
Dediğim gibi herhangi bir suçlama veya aksini iddia ettiğimden değil sadece şeffaflık üzerine sordum ve öğrenmek bunu da halkla paylaşmak istiyorum.
Açıklanmadığı takdirde İskenderun Meclisinde üye herhangi bir arkadaşımız aracılığı ile soru önergesi vererek gündeme getirmenin peşinde olacağım.
Esen kalın..55