İSKENDERUN BELEDİYESİ’NDEN ÇEVRE HASSASİYETİ

İskenderun Belediyesine bağlı ekipler çevre sağlığı hassasiyeti kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çevre denetim ekibi ile Zabıta Müdürlüğü hava kirliliğinin önlenmesi kapsamında katı yakıtların denetimlerini yapıyorlar. İskenderun Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;”Belediyemiz sınırları içerisinde hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliğinin belirlemiş olduğu hava kalitesi sınır değerlerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Müdürlüğümüz çevre denetim ekibi Hatay Valiliği Mahalli Çevre Kurulunda bu konuda alınan kararlara göre bu denetimleri yapmaktadır.Denetimlerimiz İskenderun’da satılan ve kullanılan katı yakıtların(kömür,biriket..vs)kalite kriterlerinin kontrolü ve katı yakıt satışı yapan işyerlerinin kontrolünü kapsamaktadır. Bu kapsamda 47 işyeri denetlenmiş olup denetimlerimiz sürmektedir. Belediyemiz denetim ekiplerimiz bitkisel atık yağlarının kontrolü yönetmenliği kapsamında da çalışmalarını sürdürüyor.Bu denetimlerden amaç, bitkisel atık yağlarının çevreye zarar vermeden geri kazanılması veya bertarafı hedeflenmektedir. Bilindiği gibi her bir litre bitkisel atık yağ bir milyon litre suyu kirletebilmektedir.

107 bitkisel atık yağ üreticisi olan işyerlerine denetim yapan İskenderun Belediyesi ekipleri yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında idari işlemler yapmaktadır”.