İskenderun Sarıseki Tesisi’ne Hukuki Engel mi var?

Sarıseki Belediye Başkanı ve Ak Parti İskenderun Belediye Başkan Aday Adayı Bülent Özer, Sarıseki’de yapılacak Fuat Tosyalı Gençlik Merkezini İskenderunspor’un kullanımına sunmuş ve İTSO’da Ön Protokol imzalanmıştı. Ama İskenderun Belediyesi Meclis Üyesi Ercüment Kimyon girişimlerin yasal olmadığını dile getirdi!

 

Kimyon yaptığı açıklamada; “İskenderun Belediye Başkanlığına aday adayı olan kişinin Sarıseki Belediye Başkanı olduğu halde 5393 Sayılı yasayı bilmemesi ve şov yapması seçim öncesi koca bir yalandır. Belediyeler spor kulübüne tahsisi yapamazlar, belediyenin hukuk işlerinden yada belediyenin hukukçusuna sorsunlar. Halkı ve kamuoyunu aldatmasınlar.” dedi…

 

PEKİ KANUNLAR NE DİYOR?

 

Belediye Kanununun  14 üncü maddesinde   belediyelerin görev ve sorumlulukları iki bent halinde sayılmış bulunmaktadır. Maddenin birinci bendiyle,   belediyelere  gençlik ve spor hizmetlerini yapma  veya yaptırma görevi verilmiştir. Maddenin İkinci bendinde  ise gerektiğinde, amatör spor kulüplerine malzeme verebilme  ve gerekli desteği sağlayabilme olanağı sağlanmış bulunmaktadır.

Belediye Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından söz konusu madde hükmünden ne anlaşılması gerektiği konusunda  kamuoyunda farklı düşünceler ortaya çıkmıştır.  Bu düşünceleri şu şekilde özetleyebiliriz.

1-Belediyeler amatör spor kulüplerine ne şekilde destek sağlayabilir?
2-Belediyeler amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapabilir mi?
3- Belediyeler profesyonel spor kulüplerine destek sağlayabilir mi?
4- Belediyeler profesyonel spor kulüplerine nakdi yardım yapabilir mi?

Bu soruların cevabını ararken 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 29 uncu maddesinde yer alan ; Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.”  Hükmünü de göz ardı etmememiz gerekir.

Madde hükmü gereği  dernek statüsünde bulunan spor kulüplerine   yardımda bulunabilmek için  kanuni dayanağın olması, kamu yararı ve kamu idaresinin bütçesinde  yardımın öngörülmüş olması şartları aranacaktır. Bu bağlamda değerlendirirsek Belediye Kanununda yer alan “gerekli desteği sağlamak” ifadesinden dolayı belediyeler amatör spor kulüplerine  malzeme desteği, ulaşım ve benzeri şekilde yardımda bulunabilecektir. Fakat madde metninde açıkca zikredilmediği için belediyeler amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapamayacaklardır.

Nitekim İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü  30.11.2005 tarih ve B050MAH0650002/ 12851-82884 sayılı  yazıda durum şu şekilde ifade edilmiştir. “5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesinde yer alan hükme göre belediyelerin gerektiğinde öğrencilere ve amatör spor kulüplerine malzeme verme ve gerekli desteği sağlama, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleme, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verme yetkisi ve görevi vardır. Bu hüküm çerçevesinde, amatör spor kulübüne ayni yardım yapılabileceği, ancak nakdi yardım yapılamayacağı değerlendirilmektedir.”

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol kanunun yukarıda zikredilen hükmü gereği, belediyelerin profesyonel spor kulüplerine yardım etmesi ise hiçbir şekilde mümkün değildir zira belediye kanunda amatör spor kulüplerine yardım edilebileceği belirtilmiş olmasına rağmen, profesyonel spor kulüplerinden bahsedilmemiştir. Bu sebepten belediyelerin  profesyonel spor kulüplerine yardımda bulunması kanuni dayanaktan yoksun bulunmaktadır.

 

iskenderunspor-tesisine-hukuki-engel