ISTE’de Uluslararası İstişare

Öğrenci İşleri Daire Başkanları ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörleri
İSTE’de Bir Araya Geldi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ev sahipliğinde Barbaros Hayrettin Konferans Salonu’nda yapılan istişare toplantısı; Gaziantep Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanları ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörleri ile yetkili personelinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda; uluslararası öğrencilerin ülkemize, üniversitelerin konuşlandığı kentlere ve üniversitelere sağlayacağı kültürel, sosyal ve ekonomik katkılar ile öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Mevlana, vb.) sağladığı imkân ve fırsatlar, üniversitelere alınacak uluslararası öğrenci kabul ölçütleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Maarif Vakfı ile işbirliğini geliştirilmesi konularının yanı sıra, öğrencilere nasıl daha çok fırsat sunulabileceği ve hizmet kalitesinin artırılabileceği vb. gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantının ikinci bölümünde ise, daha fazla ülkeye ulaşılarak, yurtdışındaki saygın üniversitelerle daha fazla ikili işbirliği yapılabilmesi ve farklı kültürlerin daha çok bir arada öğrenim görebilmelerinin sağlanabilmesi, tanıtım konusunda üniversitelerin üstüne düşen görevler, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunlar, askerlik işlemleri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi İşlemleri, öğrenci otomasyonu kullanan üniversitelerin yatay geçiş işlemleri, e-devlet ve transkript işlemleri ve öğrenci işlerine ilişkin değerlendirilmelerde bulunuldu ve çözüm önerileri üzerinde tartışmalar yapıldı.