Mikro Finans İskenderun Şube Müdürlüğü Projesi

İskenderun Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak ilçemizde tüm dar gelirli vatandaşlarımızın finansal yardım hizmetlerine ulaşarak ekonomik koşullarını geliştirebilecekleri imkanların olduğu ve fakirliğin olmadığı bir Türkiye oluşturmak amacı doğrultusunda organize edilen Türkiye Grameen Mikro Finans Programı’ nın ilçemizde aktif bir şekilde yürütüldüğü Mikro Finans İskenderun Şube Müdürlüğü iş kurma projesi; dar gelirli kadınlara teminat ve kefalet gerektirmeden küçük bir sermaye sağlanarak kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına imkân verilmesi amacıyla yapmış olduğu toplantıları, İskenderun Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak fırsat bilerek toplu halde bulunan bu vatandaşlarımıza yönelik, “Önlem almak bedel ödemekten iyidir.” düşüncesi doğrultusunda; Polis ile halk arasındaki ilişkiyi geliştiren, toplumun katılımını sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polislik anlayışıyla; güvenlik hizmetlerinin, halkın katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, vatandaş polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinin yürütülmesinde çağdaş uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Önlem Almak Bedel Ödemekten İyidir, isimli projemiz oluşturulmuştur.

Suçları önlemede toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi, yasalara güvenip her türlü işimizin kanunlar çerçevesinde halledilmesi konusunda bilgilendirme yapılması. Polis teşkilatı olarak halkın güvenlik hizmetleri memnuniyetinin artırılması. Güvenli bir yaşam ortamı nasıl sağlanır konusunda görüş alış verişi yapılması. Polis hizmetlerinde vatandaşın taleplerinin yansıtılması açısından güzel bir ortam olan bu toplantılarda onların güvenlikle ilgili sıkıntılarının dinlenmesi ve bu konularda gerekli bilgilendirmenin onlara tatmin edici bir şekilde anlatılması, güvenlik açısından varsa eksiklik bu eksiklikleri giderici tedbirlerin alınması. Kapkaç, yankesicilik evden hırsızlık,155 polis imdat hattının etkin bir şekilde kullanlması ile ilgili konularda, bu toplantılara katılanların bayan vatandaşlarımız olması nedeniyle böyle bir durumda ne gibi tedbirler almaları gerektiği hususunda bilgilendirme yapılması amacıyla Önlem Almak Bedel Ödemekten İyidir isimli proje ilçe genelinde uygulanmaktadır.emn