Nüfus Müdürlüğünden Bilgilendirme

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden açıklama;

661 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.01.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen Kanunun yürürlüğe girdiği 27.01.2016 tarihi itibariyle; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre evlenme olayını bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine uygulanan idari para cezası 43.00 TL iken 50.00 TL, aynı kanun maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre adres değişikliğini bildirme yükümlülüğünü süresi içinde (20 iş günü) yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 506.00 TL iken 50.00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara uygulanan idari para cezası 1.016.00 TL iken 1.000.00 TL olarak uygulanacak; bunun yanı sıra doğum olayını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğü 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlik süresinin son bulmasından itibaren 60 gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine idari para cezası uygulanmayacaktır. Daha önceden doğum olayını ve nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere 93,00 TL idari para cezası uygulanırken yürürlüğe giren kanun ile birlikte bu durumda olanlara artık idari para cezası uygulanmayacaktır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince 27.01.2016 tarihinden önce verilen idari yaptırım kararları da ilgili vergi dairesine intikal ettirilmektedir.