Oyuncak Satanların Dikkatine

Oyuncaklara güvenlik standartı getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Özellikle oyun amaçlı tasarlanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı çocuklar tarafından kullanılan ürünleri kapsayan yönetmeliğe göre, oyuncakların güvenliği ile ilgili temel gereklilikler, piyasaya arzı, dağıtımı ile denetimine ilişkin esaslar belirlendi.

Gerekli durumlarda tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla piyasaya arz edilen oyuncaklardan numune alınarak, test edilecek. Ayrıca inceleme yapılarak, şikayetler ile uygun olmayan ve geri çağrılan oyuncakların kaydı tutulacak. Bu faaliyetler hakkında dağıtıcılar da bilgilendirilecek.

Talimat ve güvenlik bilgileri Türkçe hazırlanacak

İmalatçılar kayıtlı ticari isim veya marka ile kendilerine ulaşılabilecek adreslerini oyuncağın üzerinde, ambalaj üzerinde veya oyuncakla birlikte verilen bir belgede gösterecek. Söz konusu adres, imalatçı ile irtibata geçilebilecek tek bir yeri belirtecek. Ambalajsız satılan küçük oyuncaklarda ise üzerlerine iliştirilmiş uygun uyarılar yer alacak.

Oyuncakla birlikte verilen kullanma talimatı ve güvenlik bilgileri, tüketicilerin kolayca anlayabileceği şekilde Türkçe hazırlanacak. Ayrıca, oyuncağa ilişkin “AT uygunluk beyanı” da düzenlenecek.
Piyasaya sunulan oyuncağın mevzuata uygun olmadığını değerlendiren veya bu yönde gerekçesi olan imalatçılar, söz konusu oyuncağın uygunluğunun sağlanması, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için derhal gerekli düzeltici önlemleri alacak.

Yalnızca teknik düzenlemeye uygun oyuncakları piyasaya sunacak ithalatçılar, oyuncak piyasaya sunulmadan önce uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin imalatçı tarafından yapıldığını, imalatçının oyuncağa ait teknik dosyayı hazırladığını ve oyuncağın “CE” işaretini taşıdığını teyit edecek.

Oyuncakların özellikleri

 Oyuncaklar, içerdikleri kimyasallar da dahil olmak üzere, çocukların davranışları göz önünde bulundurulduğunda ve öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, sağlığı veya güvenliği tehlikeye atamayacak. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar veya diğer belirtilen yaş gruplarının kullanımına yönelik oyuncaklarda, kullanıcıların ve uygun olduğu durumlarda gözetmenlerinin yetenekleri göz önüne alınacak.

Riskli ürünler imha edilecek

Oyuncaklar, öngörülen ve normal kullanım süreleri boyunca temel güvenlik gereklerine uygun olacak. Ayrıca, piyasada bulundurulan oyuncaklar “CE” işareti taşıyacak.

Bakanlık, gerekli hallerde, ciddi risk oluşturan ürünleri imha edecek veya işlevsiz hale getirecek. Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan iktisadi işletmeler, 6 ay içinde uyum çalışmalarını yapmak zorunda olacak.

Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.