ÖZBÜROİŞ Sendikası Yetki Belgesini Aldı

Uzun yıllar emeklerinin peşinde koşan taşeron çalışanları 2014 yılında Torba Yasa ile tanınan sendikal haklarla birlikte açılan hak arama faaliyetlerine başladı.

Bu bağlamda bir süredir yapılanma ve örgütlenme çalışmalarını hızlandıran Hak-İş Konfederasyonu’ na bağlı Öz-Büro İş ( Büro, eğitim, Güzel sanatlar, Ticaret ve Kooperatif işçileri) sendikası Hatay’ da yapılanmasını tamamlayarak yetki belgesini aldı ve ilk sözleşmesini gerçekleştirdi.

Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan Öz-Büro-İş Sendikası üyesi 830 şirket çalışanı, 18-07-2016 tarihinde gerçekleştirilen imza ile toplu iş sözleşmesi sevincini yaşıyor. İmzalanan bu sözleşmenin ardından sendika Hatay İl Temsilciği Teşkilatlanma sorumluları Ergün Eker ve Adem Okay yaptıkları açıklamada şunları ifade etti; ” Hak İş konfederasyonu’ na bağlı Öz Büro-İş ile Tühis Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İş verenleri sendikası arasındaki uyuşmazlık sonucunda hakem kurulunun imzalamış olduğu bir toplu iş sözleşmesi biz taşeron çalışanları için milattır. Bizi tatmin eden bir sözleşme olmasa da bir ilki başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şunu açık bir dille ifade edeyim ki bu zorlu süreçte gerek Öz-Büro-İş sendikası Genel Başkanlığı gerekse Hatay’ da çok büyük gayret sarfeden arkadaşımızın çalışmaları takdire şayandır. Bu bağlamda genel başkanımız S.N. Baki Gülbaba ve yönetim kuruluna Hatay’ da emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımızı bir borç biliriz. Bu sözleşme zorluğunu çok iyi bildiğimiz bu yolda büyük bir adım olduğu inancındayız. Bu sözleşme ile birlikte taşeronda çalışan arkadaşlarımız hem maddi hem sosyal haklar kazanmış olup yarına daha umutla bakma imkanına kavuşmuşlardır. Sözleşme ile birlikte üyelerimiz yıllık izin, fazla çalışma mesaisi, dini ve ulusal bayram çalışmaları da fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, bayram harçlığı, çocuk yardımı, iki adet ikramiye, yakacak yardım, yılda bir defaya mahsus olarak okuyan çocuklara eğitim yardımı, doğum ve ölüm yardımları, askerlik yardımı, evlilik yardımı, hastalık yardımı, doğal afet yardımı, giyim ve koruyucu eşya yardımı, yemek yardımı, sosyal izinler (doğum-ölüm-evlilik vb) haklara kavuşmuşlardır. Bu sözleşmelerin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.