Prostat Rahatsızlığı Olanlar!

PROSTAT

Prostat bir hastalık olmayıp erkeklerde bulunan  salgı bezi işlevi  gören  bir  seks  organıdır. Prostat mesane(idrar  kesesi)  ile  dış  idrar  kanalı  arasında  bulunur,  ortalama  18­20  gram  ağırlığındadır. Prostatın temel  işlevi;  meninin  sıvı  kısmının  oluşturulmasına  yardımcı  olur  ve  erkeklerde  idrar  yolu  enfeksiyonuna karşı  önleyici  olmasıdır.  Kelime  anlamı  olarakda  prostat  yunancada  prostates(koruyucu)  anlamına gelmektedir. Prostatın büyümesinde ilerleyen yaş ve testislerin (yumurtalıklar) varlığı yeterlidir.

Prostatta oluşabilecek hastalıklar iltihabi durumlar(akut ve kronik prostatit), yaşa bağlı iyi huylu prostat büyümesi ve  prostat kanseri olarak gruplandırabiliriz. Bu üç gruptaki hastalıktada ortaya çıkan  şikayetler hemen hemen aynıdır. Kabaca bu şikayetler; idrarda yanma, sık idrara çıkma, idrarını  tam  boşaltamama, idrar tazyiğinde azalma,idrardan kan gelmesi gibi şikayetlerdir. Hiçbir idrar şikayeti olmayan erkeklerde rutin prostat  muayenesi  için  ailesel  prostat  hastalığı  yoksa  50  yaşından  sonra  önermekteyiz.  Prostat muayenesinde parmak yardımı ile makattan yapılan muayene çok önemlidir, prostatın iyi  yada  kötü  huylu huylu büyüme olup olmamasında yol gösterici bir muayenedir. Muayene dışında basit idrar analizi, PSA ( prostat spesifik antijen ), böbrek fonksiyon testleri ( üre ve kreatinin ) adı verilen kan tahlilleri istenir. Ayrıca ultrasonografi ile prostatın büyüklüğü,  böbreklerin  tıkalı  olup  olmaması,  mesanenin  duvar  kalınlığı,  işeme sonrası    mesanede  ne  kadar  idrar  kaldığının  ölçümü  çok  önemlidir.  Ürofowmetri    ile  işeme  hızı  tespiti yapılabilir.  Kandaki  PSA  düzeyi  normalin  üstünde  olması  ve  prostat  muayenesinde  anormallik saptanması(PSA normal olsada) halinde prostattan ultrason eşliğinde biyopsi alınması gerekir.

Prostat hastalıklarında tedavi seçenekleri  çok  değişkendir.  İltihabi  durumlarda  uzun  süreli  ve  uygun antibiyotik  kullanılması  uygundur. Prostat  kanserinde  erken  teşhis  ve  tedavi  çok  önemlidir.  Her  büyüyen prostatın  mutlaka  tedavi  edilmesi  gerekmez.  Hastanın  mevcut  şikayetlerinin  varlığı  ve  şiddeti üroloğu tedavide yönlendirmede önemlidir. İyi huylu prostat hastalıklarında tedavi seçenekleri arasında;  hiçbir şey yapmadan hastayı izlem, ilaç tedavileri ve cerrahi tedavi olarak sınıflandırabiliriz. İlaç tedavisi olarak birçok seçenek  mevcuttur.  Etkinlikleri  hemen  hemen  aynıdır.  Tedavide  fitoterapi  (bitkisel  kökenli)    verilebilir..

Ayrıca  kabak çekirdeği, domates, brokoli,soya  gibi doğal besinler prostatın büyümesini  önlemede  az  da olsa  etkileri  olmaktadır.  İyi  huylu  prostat  büyümesinde  cerrahi  tedavi  seçenekleri  arasında  açık  ve kapalı(TURP)  ameliyatı  olarak  iki  gruptur. Günümüzde  en  çok  tercih  ettiğimiz  kapalı  prostat  ameliyatıdır. Teknolojinin  ilerlemesiyle  kapalı  ameliyatta(TURP)  kullanılan  aletlerde  iyi  yönde  gelişmeler olmuştur.  Ameliyatta kanamanın az olması, hastanede yatış süresinin kısalığı önemli avantaj olmuştur.         Kısacası prostatın hastalıkları korkutucu değildir, önemli olan erken teşhis ve tedavidir.

 

Op.Dr.Yusuf DİKER

Üroloji Uzmanı

Özel Palmiye Hastanesipalmyusf