Samandağ Belediye Meclisi Toplandı

SAMANDAĞ BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samandağ Belediye Meclisi 6 gündem maddesini 2017 Mart ayı olağan toplantısını 03.03.2017 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirdi. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in yönettiği Mart ayı olağan toplantısından 6 madde görüşüldü.

Bir önceki meclis tutanak özetinin görüşülüp oybirliği ile kabul edildi. 03.02.2017 tarih ve 20 sayılı Meclis kararıyla plan ve bütçe tetkik komisyonuna havale edilen Belediyemiz evsel atık ücret tarifesinin ilgili komisyonun bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra gündeme getirilip oylanması oy birliği ile kabul edildi.

Zeytunlu Mahallesinde kain imar planımızda “Belediye Hizmet Alanı” olarak tanımlanan ve mülkiyeti Edip ATAR’a ait Tapu kaydı Zeytunlu Mahallesi 160 ada’da bulunan 3 adet parsel,MülkiyetiBelediyemize ait olan tapu kaydı Zeytunlu Mahallesi 160 ada’da bulunan 3 adet parselin, 2942 sayılıkamulaştırma kanun gereğince trampa yapılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına görev ve yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

03.02.2017 tarih ve 17 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen tadilat dosyaları oybirliği ile kabul edilmiştir. İmar planı tadilatları ile ilgili taleplerin görüşülüp ilgili komisyona havalesi ile oybirliği kabul edildi.Belediyemiz Meclisinin Nisan ayında yapacağı toplantının 4 Nisan Salı günü Belediye Hizmet Binası salonunda gerçekleşmesine oybirliği ile karar verildi.

Ulusal ve Uluslar arası hibe programlarına başvurmak ve projelerimizin desteklenmeye uygun görülmesi halinde, proje kapsamında taahhüt etmiş olduğumuz eş finansman miktarının proje hesaplarından kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliği ile karar verilmiştir.