SGK İle İlgili Önemli Açıklama

Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde Genel Sağlık Sigortası tescil işlemlerinin yapıldığı birimlerin ziyaret edilmesi, bu alanda saha çalışması yapılması ve genel sağlık sigortası tescil mevzuatı ile ilgili eğitim verilmesi kapsamında 02 Kasım 2016 tarihinde Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret eden Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur ÜNALAN basına bilgilendirmede bulundu.

Daire Başkanı ÜNALAN, Hatay ilimizin Çok Değerli Basın Mensupları, Malumlarınız olduğu üzere Kurumumuza borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşlarımızın ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatları sağlanmaktadır. Borçlularımıza önemli avantajlar sağlayan gerçekten bir fırsat olarak değerlendirebileceğimiz bu düzenleme hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

Yapılandırma ile Genel Sağlık Sigortalılarına Ne Sağlamaktadır?

Genel Sağlık sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlara 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat etme ve yeni belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primi ödeme imkânı sağlanmıştır. Ayrıca genel sağlık sigortalıları, 31 Ocak 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde 30 Haziran 2016 ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamlarının silinerek borç aslını peşin veya oniki eşit taksitte ödeyebilecektir. Peşin ödeme veya taksitle ödemede ilk taksit altı ay içinde ödenecektir. GSS sigortalıları borçlarını yapılandırdığı tarihten sonraki cari aylardan 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi kaydıyla kendileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

 Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi,  Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi,  Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi (ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi)halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir.

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

2 Ne Zaman Başvurulabilir? İlk Ödeme (Peşin/Taksit) Ne Zaman Yapılacak?

GSS Sigortalıları için Süreler: Daha Önce Gelir Testine Müracaat Etmeyenler İçin Gelir Testine Müracaat: 2 Ocak 2017 GSS için Borç Yapılandırma Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2017 GSS için Peşin/ilk taksit ödeme Süresi; Son Tarih: 28 Şubat 2017

Yapılandırma müracaatları nerelere yapılabilir?

e-Sigorta, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine veya posta yoluyla yapılabilecektir. Yapılandırılan borçlar, taksit tutarları ve ödeme vadeleri prim ödeme yükümlülerince internet üzerinden görüntülenebilecektir.

GSS ile ilgili Son Yenilikler Nelerdir?

6663 sayılı Kanun ile gençlerimize birtakım yeni haklar verilerek mağdur olmalarının önüne geçilmiş; liseden mezun olanlar 20 yaşını, üniversiteden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılmaya başlanmıştır. Aynı Kanun ile anne ve babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olmayan gençlere de bu iki yıllık sürede primleri devlet tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı getirilmiştir.

Çıkarılan 6704 sayılı Kanun ile 25/4/2016 tarihine kadar 25 yaşına kadar olan gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinmiştir. Bu kapsamda 5.558.124 milyon kişinin 4.751.007.685,82 TL borcu silinmiş bu sayede gençlerimiz genel sağlık sigortası prim borcu yükünden kurtulmuş olmuştur. Yine genel sağlık sigortası uygulaması noktasında yapılan önemli düzenlemelerden biri de 6745 sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiştir. Daha önce sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olan ve part time çalışan sigortalılarımız 30 günden az kalan gss sürelerini kendi cebinden ödemekte iken yapılan son değişiklik ile de bu kapsamdaki sigortalılarımızın kalan sürelerini kendi cebinden ödeme yükümlülüğünü kaldırmıştır.

Sağlanan bu güzel imkânlarından tüm prim borçlularımızın yararlanmasını, kendilerine uzatılan bu ele olumlu bir şekilde yaklaşmalarını tavsiye ediyor, Hatay İlimize sosyal güvenlikli günler diliyoruz.

Sosyal Güvenlik