Kaymakam Soytürk’ ten İTSO’ ya Ziyaret

İskenderun Kaymakamı Soytürk, İTSO’nun Meclis Toplantısına katıldı.

Kaymakam Soytürk’e İTSO Meclisi’nde şehrin genel ekonomisi hakkında sunum yapıldı.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İTSO Meclisinin Ekim ayı olağan Meclis toplantısının onur konuğu oldu. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen, İTSO yönetim kurulu üyeleri ve İTSO Meclis üyeleri ile tek tek selamlaşan Kaymakam Soytürk, daha sonra Meclis toplantısına katıldı. İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen Başkanlığında Meclis toplantısı başladı. İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen, gündemdeki konular hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdikten sonra İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Kaymakam Recep Soytürk ve Meclis üyelerine ‘Hatay’ın Türkiye Ekonomisindeki Yeri’ konusunda sine vizyon destekli olarak genel bilgiler verdi.
İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz sunumunda, İskenderun Körfezinde ekonomide lokomotif görevi gören Demir-Çelik, filtre, Liman, Lojistik konuları başta olmak üzere Su ürünleri, tarım ve turizm sektörlerinin bölge ekonomisinde önemli sektörler arasında yer
aldığına dikkat çekti. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz açıklamasında; “Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan verilere göre, 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde Hataylı firmalar tarafından 1,22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Yılın aynı döneminde İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na tasdik olunarak yapılan ihracat tutarı ise; 651 milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Bu durumda, Hatay tarafından yapılan 1,22 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 53’lük bölümü İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na tasdik olunarak yapılmıştır” dedi.
İTSO Başkanı Yılmaz, ‘Demir-Çelik, Filtre, Lojistik ve Liman ekonomide önemli yer tutuyor’
Demir çelik sektörünün, ülke ekonomisi ve sanayileşmesinde lokomotif sektör olma özelliğine sahip olduğunu belirten İTSO Başkanı Yılmaz; “Demir çelik sanayisinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci arasındaki ilişki incelendiğinde, ülkemizin kalkınma sürecinde demir çelik sektörünün önemli bir rolü olduğu gözlenmektedir. Bu sektörün önemi, tüm endüstriyel dallara girdi vermesinden kaynaklanmaktadır. Demir çelik sektörünün başta inşaat malzemeleri olmak üzere otomotiv, gemi, uçak, demiryolu ve vagon gibi tüm taşıt araçları ve akla gelebilecek tüm makine, cihaz ve eşya üretimine katkısı bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı Demir Çelik sektör raporu verilerine göre ülkemiz; 2016 yılında 31,5 milyon ton ham çelik üreterek dünya ham çelik üretiminin yaklaşık %2,5’lik bölümünü oluşturmuştur. Ülkemiz tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen 16,5 milyon ton ham çelik ihracatı ise dünya toplamındaki ham çelik ihracatının %2’si olarak belirlenmektedir. Ülkemiz dünya genelinde ham çelik üretim ve ihracatında ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. Bölgemizde inşaat demiri, kangal demiri, kütük demir yassı mamül, sandviç panel, profil gibi
demir çelik ürünleri üretilmekte ve ihraç edilmektedir.
Çelik İhracatçıları Birliği 2016 yılı raporuna göre; ülkemiz tarafından üretilen 31,5 milyon ton ham çeliğin 3’te 1’i İskenderun Körfez Bölgesi tarafından üretilmektedir. Ülkemizin 2016 yılında gerçekleştirdiği 16,5 milyon ton ihracatın ise yaklaşık %12’lik bölümü
yine Hataylı firmalarca gerçekleştirilmektedir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

FİLTRE SEKTÖRÜ
İskenderun ekonomisinde önemli bir yeri olan Filtre imalatı ve ihracatları hakkında da detaylı bilgiler veren İTSO Başkanı Yılmaz; “Bölgemizde faaliyet gösteren filtre üreticilerinin ortalama 2.500-3000 kişilik istihdam yarattığı bilinmektedir. Fiili olarak 3.000 kişiye yakın olan istihdamın, talep artması halinde vardiya sayısı artırılmak suretiyle 4.000 – 4.500 kişiye ulaştığı da zaman zaman gözlenebilmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafında alınan ürün bazlı ihracat bilgilerine göre, ülkemiz tarafından yılda yaklaşık 60 milyon dolarlık filtre ihracatı yapılmaktadır. Son beş yıllık rakamlar incelendiğinde, bölgemizden yıllık olarak yapılan filtre ihracatının yaklaşık 35 milyon dolar civarında gerçekleştiği, bu oranın ise ülkemizin toplam filtre ihracatının %55-60’ını oluşturduğu gözlenmektedir. Bölgemizdeki filtre sektörünün bir diğer önemli özelliği ise ihracatın; Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve
İtalya gibi Avrupa Ülkelerine yapılıyor olmasıdır. Bu durum, bölgemizdeki filtre sektörünün gelişmişlik düzeyini açıklayan önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

LOJİSTİK
İTSO Başkanı Yılmaz, Lojistik konusuna da eğinerek, “Ülkemizin en güney bölgesinde bulunan Hatay; ekonomik ve demografik merkezleri birbirine bağlayan coğrafi konumu ile uluslararası ulaşım açısından önemli bir geçiş noktası olmaktadır. Bölgemiz, Avrupa’nın Ortadoğu’ya bağlanması noktasında stratejik açıdan oldukça önemli bir konumdadır. Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının Ortadoğu Ülkelerine açılması, İskenderun Körfezi’nin stratejik konumu ve bölgemizin demiryolu ağı bir arada düşünüldüğünde, bölgemizin lojistik sektöründeki potansiyelinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. İskenderun Limanı ve
konteyner taşımacılığı bölgemizin deniz taşımacılığında önemli bir yere sahiptir” dedi.

Kaymakam Recep Soytürk, İTSO Meclis kürsüsünde konuştu
İskenderun Ekonomisinin ele alındığı, sorunların gündeme geldiği ve çözüm önerileri hakkında görüş alış verişinde bulunulan İTSO Meclis Toplantısını sonuna kadar takip eden, Kaymakam Soytürk, toplantı sonunda Meclis kürsüsüne çıkarak İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen ile birlikte Meclis üyelerine açıklamalarda bulundu. İskenderun’un sos yo, ekonomik ve jeopolitik anlamda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kaymakam Soytürk, “İskenderun’da çalışmaktan ve bu güzide şehre hizmet etmekten büyük onur ve haz duymaktayım. Burada bulunmamın sebebi ise, çalıştığım her kesimle işçisi, esnafı, çiftçisi, sanayicisi, eğitimcileri ile beraber olmak onları motive etmek, sorunları birebir yerinden dinlemeyi tercih ediyorum. Böylece sorunları birinci ağızdan dinleyerek, çözüm yolları bulmaya çalışmaktayım. Bu gün İTSO Meclisini keyifle izledim. Meclis üyelerimiz konularına hakim, yönetim ve meclis arasında uyum içerisinde bir çalışma olduğunu gözlemledim. Sizlerin bu çalışmaları ve fikirleri projeler halinde İskenderun ekonomisine olumlu yansıdığını düşünüyorum. Bizler de İTSO yönetiminin alacağı kararlar ve
şehre değer katacak projeler de le birliği ile çalışabiliriz. Sivil Toplum kuruluşları bu anlamda şehre önemli değer katan kuruluşlardır” Şeklinde değerlendirmelerde bulundu.