Su Tesisi %80 Tamam

Su Tesisi %80 Tamam

İskenderun Belediyesi nam ve hesabına Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilip ihale edilen Aslantaş Barajı suyu arıtma tesisi, ihale sözleşmesine göre 12.12.2012 tarihinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak tesis zamanında yetiştirilememiştir. Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma tesisiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

 Yüzde 80’i tamamlanmış olan arıtma tesisi, en kısa sürede bitirilerek, işletmeye alınacaktır.

 Belediyemiz tarafından yapılan yeni içmesuyu şebekemizin yüzde 90’ı tamamlanmıştır.

 Yeni şebekeyle, su kayıp ve kaçakları giderilirken, su kendi basıncıyla su motorlarına ihtiyaç kalmadan üst katlara kadar çıkabilmektedir.

 Yeni şebekemiz sayesinde insan sağlığı açısından önemli olan, yer altı kirli suların içmesuyuna karışması da önlenmiştir.

 Yer altı kuyularından temin edilerek yeni şebekeyle halkımıza dağıtılan sular, Hıfzıssıhha Enstitüsü ve İl Sağlık Müdürlüğü laboratuarlarında yapılan analizlerle sürekli kontrol edilmekte olup, insani kullanım amaçlarına uygun vasıflardadır.

 Arıtma tesisinin işletmeye alınmasıyla arıtma tesisinde işlem gören Aslantaş suyu, sağlıklı, kaliteli içmesuyu şebeke borularıyla halkımıza ulaştırılacak ve musluktan sürekli akan, temiz ve sağlıklı su içilebilecektir.