Yabancı Uyruklu Öğrenciler de İSTE’di!

ÜNİAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) tarafından yapılan ve açıklanan 2018 Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyeti Araştırması’na göre – Kurumun Yönetim ve İşleyişinden memnuniyet kategorisinde; İSTE Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 8. sırada yer aldı.

Bir taraftan uzman ve donanımlı mezunlar yetiştirmek için gerekli eğitim-öğretim ve araştırma altyapısını
oluşturan, bir yandan da akademik ve idari personeliyle en iyi şekilde hizmet sunmayı hedefleyen İSTE, en
genç üniversitelerden birisi olmasına rağmen, pek çok araştırmada ön sıralarda yerini almaya devam ediyor.
Son olarak; ÜNİAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) tarafından yapılan 2018 Yılı Yabancı Uyruklu
Öğrenci Memnuniyeti Araştırması’na (YÖMA) göre, İSTE tüm kategorilerde oldukça iyi puanlar aldı. İSTE, genel
sıralamada Türkiye’deki 200’e yakın üniversite arasında otuz dokuzuncu sıraya yerleşti. “Kurumun Yönetim ve
İşleyişinden Memnuniyet” kategorisinde ise; İSTE Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 8. sırada yer aldı.
YÖMA, öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlayarak elde edilen veriler ışığında
yabancı uyruklu öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu
hakkında bir fikir sunuyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin deneyimleri, öğrenci memnuniyetinin önemli bir
göstergesi olarak kabul ediliyor. YÖMA’da, her üniversiteden seçilen yabancı uyruklu öğrencilere, bulundukları
üniversiteler hakkında sorular soruluyor ve cevaplar değerlendirilmeye alınıyor. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda; İSTE’nin aldığı sonuç, öğrencilerin ihtiyaçlarını hızlı ve başarılı bir şekilde çözmeye çalıştığının
önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. YÖMA 2018 hakkındaki ayrıntılı bilgiye, www.uniar.net adresinden
ulaşılabiliyor.